fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat

Powiatowa Gala Wolontariatu!

15 lutego 2018 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się Powiatowa Gala Wolontariatu 2017 zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach.

Podczas uroczystości przyznano nagrody, wyróżnienia i statuetki osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w działalność wolontariacką. Nasze Liceum wnioskowało o przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego” Zakładom Magnezytowym Ropczyce S.A. Firma ta od lat wspiera różnorodne  działania szkoły na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła konkursowa przychyliła się do wniosku Rady Pedagogicznej i Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. otrzymały honorowy tytuł! Jest to dla naszej szkoły ogromna radość.

Gala była też okazją do zaprezentowania dorobku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach w dziedzinie wolontariatu i kształtowania postaw altruistycznych. Ponadto młodzież uświetniła uroczystość występem artystycznym.

W Gali wzięło udział 40 uczniów Liceum. Była to dla nich okazja do poznania dokonań ludzi, którzy podejmują pracę na rzecz innych.

Galę prowadziła pani wicestarosta Bernadeta Frysztak. Uroczystość zaszczycili swoim udziałem: pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, pani wicewojewoda Krystyna Podhalicz, pani poseł Józefa Hrynkiewicz, zastępca burmistrza Sędziszowa Małopolskiego – pan Piotr Kapusta, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej - ks. dr Piotr Potyrała, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych oraz wielu innych gości.

Urszula Saj
Aneta Grabiec

Profilaktyka przede wszystkim!

W naszej szkole systematycznie odbywają się spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych. 24 stycznia uczniowie klas: IA i ID wzięli udział w warsztatach psychoedukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zajęcia przeprowadziła pani mgr Renata Wojna – specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia z Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia REWEN w Dębicy. Pani Renata Wojna przeprowadzi w klasach łącznie 10 godzin zajęć.

Warsztaty zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Aneta Grabiec

Złoty chłopak czyli kolejne osiągnięcia Kamila

Kamil Roman - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach po raz kolejny zmierzył się z sukcesem z matematycznymi wyzwaniami i zakwalifikował się do drugiego (okręgowego) etapu LXIX  Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej. Ta rywalizacja jest ważnym wydarzeniem w życiu młodych matematyków bowiem laureaci i finaliści olimpiady mają zapewniony wstęp bez egzaminu na większość polskich uczelni. Celem olimpiady jest także wyłonienie polskiej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną.

Sukces w olimpiadzie nie jest jedynym osiągnięciem Kamila. Uczeń wziął również udział w konkursie o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej w kategorii matematyka i zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału tego konkursu.
Szczegóły na stronie
http://indeks.pk.edu.pl/matematyka.html

Gratulujemy Kamilowi i życzymy mu dalszych sukcesów.

Agnieszka Smolak

Jak bezpiecznie wypoczywać?

26 stycznia 2018 roku uczniowie klasy ID i IIE wzięli udział w zajęciach z panią Dorotą Wiater – specjalistą do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ropczycach. Tematem spotkań był bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych oraz profilaktyka zachowań ryzykownych. Młodzież obejrzała film pt. „Stop dopalaczom”, po którym był czas na pytania i dyskusję. W celu zobrazowania poruszanych tematów uczniowie mogli wypróbować alkogogle i narkogogle, by przekonać się jak alkohol i środki odurzające wpływają na reakcje, zachowanie i zdrowie człowieka.

Spotkania zorganizował pedagog szkolny.

Aneta Grabiec

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

10 stycznia 2018 roku 57 uczniów naszego Liceum wzięło udział w szkolnym etapie XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Fakt, że tak duża liczba młodzieży jest  zainteresowana tematyką ekologiczną, napawa wielkim optymizmem. Świadczy bowiem o wrażliwości i odpowiedzialności młodych ludzi za środowisko, w którym wszyscy żyjemy. Poziom olimpiady, jak co roku, był bardzo wysoki, ale trzy uczennice z klasy IIIC : Justyna Cabaj, Kamila Kozłowska i Kinga Kisiel zakwalifikowały się do etapu okręgowego i 14 kwietnia zmierzą się z najlepszymi ekologami z naszego okręgu. Warto podkreślić, że pozostali uczestnicy olimpiady również osiągnęli wysokie wyniki. Naszym reprezentantkom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach olimpiady.

Joanna Grabiec

Kolejne warsztaty matematyczno -informatyczne na UJ

Już po raz trzeci grupa młodzieży z ropczyckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki uczestniczyła w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich.

Z trudnymi zagadnieniami z zakresu matematyki i informatyki zmierzyli się pierwszoklasiści: Weronika Nowacka, Mateusz Ciepielowski, Witold Szydło oraz tegoroczny maturzysta Kamil Roman.

Oprócz możliwości rozwoju swoich zainteresowań uczniowie mieli też okazję poznać naukowców pracujących na UJ oraz uzdolnionych matematycznie uczniów z całego kraju.  

Zajęcia są efektem porozumienia podpisanego przez naszą szkołę i krakowską uczelnię w zeszłym roku w sprawie powołania w ropczyckim Liceum fakultetu matematyczno-informatycznego pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasi wśród najlepszych w Polsce!!!

 

Konkurs "Łowcy Talentów – Jersz” kolejny raz potwierdził, że nasi licealiści należą do krajowej czołówki w zakresie znajomości języka niemieckiego. Blisko 7 tysięcy uczniów z całej Polski zmierzyło się 15 listopada 2017 roku z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach do konkursu przystąpiło 15 uczniów z klas: pierwszych, drugich i trzecich. W językowej rozgrywce wyłoniono w kraju 151 laureatów. Wśród nich są nasi uczniowie:

 - w kategorii klas pierwszych: Bartosz Zięba - 1 miejsce w województwie, 19 miejsce w kraju,

- w kategorii klas drugich i trzecich: Emilia Szpara - 1 miejsce w województwie, 8 miejsce w kraju.

Dyplom Uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymali: Oliwia Guzek - 9 miejsce w województwie i Kamil Roman - 12 miejsce w województwie.

Serdecznie gratulujemy!!!

Językowe sukcesy ropczyckiej licealistki

Emilia Szpara, uczennica klasy IIA Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Ropczycach
zakwalifikowała się do etapu okręgowego 41. Olimpiady Języka Niemieckiego.

To duży sukces, gdyż poziom ogólnopolskich olimpiad językowych jest wysoki i wymaga od ucznia bardzo dobrej znajomości języka obcego. Przed Emilią kolejny test trwający 90 min., który odbędzie się już 12 stycznia 2018r.

Warto wspomnieć, że w tym roku szkolnym w Ogólnopolskim Konkursie  języka niemieckiego ,,Deutschfreund” Emilia zajęła I miejsce w województwie podkarpackim oraz VIII miejsce w kraju, rozwiązując test konkursowy na 92,86%. Uczennica zdaje sobie sprawę z tego, że nauka języka obcego to nie tylko udział w konkursach, ale również jego praktyczne wykorzystanie, toteż chętnie uczestniczy w wymianach młodzieży organizowanych ze szkołami partnerskimi z Niemiec, szlifując język niemiecki i angielski. Do tej pory Emilia reprezentowała nasze Liceum w trzech projektach i gościła u siebie w ramach wymiany koleżankę z Turyngii.

Gratulujemy dotychczasowych wyników i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

Cecylia Szędzioł

Diamentowe wyniki…

W tegorocznych zmaganiach pierwszego etapu Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. W Olimpiadzie wzięło udział 4 uczniów: Jadwiga Bizoń, Renata Świętoń, Konrad Kalita oraz Kamil Roman – wszyscy z  klasy trzeciej o kierunku matematyczno-informatycznym. Poziom trudności konkursu był w tym roku bardzo wysoki, ale, mimo to, wszyscy zakwalifikowali się do etapu okręgowego, który odbędzie się 29 stycznia. Życzymy, aby drugi etap Olimpiady okazał się dla uczniów kolejnym krokiem w stronę sukcesu na szczeblu ogólnopolskim.

Agnieszka Żurek-Smolak

Sylwia Kozioł -absolwentka klasy humanistycznej, rocznik 2010, archeolog i edukator muzealny

Co najmilej wspominasz z czasów szkoły średniej? 

Najmilej? Oczywiście kolegów i koleżanki, ale również ogólnie atmosferę, która tutaj panowała oraz z dużym sentymentem wspominam nauczycieli. Co roku staram się w Dniu Edukacji Narodowej odwiedzić szkolne mury i porozmawiać z nauczycielami… Bardzo miło wspominam naukę w tym Liceum.

Jaka atmosfera panowała w klasie? 

Atmosfera była bardzo przyjazna. Było nas dużo w klasie, bo chyba 28 osób, dokładnie nie pamiętam, gdyż skończyłam szkołę 7 lat temu.

Utrzymujesz kontakty z kolegami z Liceum?

Tak, czasami się spotykamy albo wysyłamy do siebie wiadomości.

Jakich rad udzieliłabyś tegorocznym maturzystom?

Aby wybrali kierunki studiów, które ich interesują. Jestem humanistką, ale radziłabym tym, którzy maja zdolności matematyczno- przyrodnicze, żeby wybierali kierunki bardziej techniczne, bo jednak po nich możliwość znalezienia dobrej pracy jest dużo większa niż po kierunkach humanistycznych. Przede wszystkim jednak, aby kierowali się tym, czym się interesują, bo najważniejsze jest, żeby robić to, co się lubi.

Jaki kierunek studiów wybrałaś i czy jesteś z niego zadowolona?

Skończyłam dwa kierunki na Uniwersytecie Rzeszowskim: archeologię i muzeologię. Teraz, we wrześniu, obroniłam pracę z muzeologii. Gdybym miała możliwość wyboru drugi raz kierunków studiów, pewnie wybrałabym tak samo, zwłaszcza jeśli chodzi o archeologię, gdyż jest to bardzo interesujący kierunek. Nie są to jednak  łatwe studia, bo po części trzeba mieć zdolności z każdej dziedziny, m.in.: z historii, chemii, biologii, a nawet z informatyki. Ponadto  trzeba znać  języki  obce. Ważna jest również wytrzymałość fizyczna, gdyż przeprowadzanie wykopalisk to ciężka praca. Z drugiej strony badania wykopaliskowe to bardzo ciekawe doświadczenie. Uczestniczyłam w wykopaliskach  przeprowadzanych w Sanoku. Tutaj badaliśmy mury z czasów Kazimierza Wielkiego. Brałam również udział w pracach wykopaliskowych  w okolicach Mielca, a nawet  w Rumunii w okolicach Tulczy, gdzie badaliśmy stare cmentarzysko i osadę scytyjską. Była to wspaniała przygoda, gdyż odkrywaliśmy to, co wydawało się już dawno pogrzebane i zapomniane. A nie ma większej radości niż odkrycie zagubionego kawałka historii. Na muzeologii większość zajęć związana była z pracą w muzeum. Wybrałam specjalizację edukator muzealny, na której mieliśmy zajęcia pedagogiczne, m.in.: dydaktykę, pedagogikę, psychologię. Odbyłam 150 h praktyki pedagogicznej, więc w zasadzie, gdybym chciała zrobić trzeci kierunek, np. historię, to mogłabym uczyć  tego przedmiotu w szkole.

Jaka była atmosfera na studiach? 

Można powiedzieć, że wręcz domowa. Na studiach na moim roku było 16 osób, więc była to zżyta grupa studentów. Dzięki temu mieliśmy naprawdę dobry kontakt z wykładowcami. Później, wraz z moją koleżanką, wybrałam dodatkowy kierunek i to była muzeologia. Na roku było 4 osoby, więc  atmosfera była naprawdę bardzo przyjazna.

Jakie plany po ukończeniu studiów? 

Obecnie jestem na etapie poszukiwania pracy. Chciałabym pracować w muzeum, najlepiej jako edukator muzealny.

                                                           Rozmawiały: Dominika Drozd i Barbara Małecka

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Dyrekcja i Nauczyciele
Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach

Honorowy patronat

Mamy zaszczyt poinformować, że Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie objął honorowym patronatem, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach konkurs matematyczny Viscardius:

 

Szanowni Państwo,

Pragnę gorąco podziękować Państwu za dotychczasową opiekę nad uczniami zainteresowanymi matematyką.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął honorowym patronatem w 2018 roku dziesięć projektów, których celem jest opieka nad uczniami uzdolnionymi:

http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

 

Jerzy Szczepański

Instytut Matematyki UJ

Kamil znowu najlepszy!

Kamil Roman, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, został ponownie zwycięzcą XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała. To kolejny sukces Kamila w tych zawodach, gdyż w poprzednich latach zajął trzecie i drugie miejsce.

Liczne osiągnięcia w konkursach matematycznych świadczą o tym, że do Liceum przychodzi młodzież o wybitnych zdolnościach z zakresu przedmiotów ścisłych. Nauczyciele tych przedmiotów dokładają wszelkich starań, aby rozwinąć te talenty.

Kształcenie, zawód, kariera

W ramach zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego w Liceum klasa IIIe wzięła udział w  spotkaniu z panem Januszem Cyzio – doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie.

Zajęcia pomagają w świadomym i właściwym zaplanowaniu przyszłej drogi kształcenia. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z aktualnymi rankingami uczelni wyższych i kierunkami studiów, wymaganiami pracodawców oraz możliwościami wsparcia oferowanymi przez instytucje działające na rynku pracy.

Aneta Grabiec

Spotkania z funkcjonariuszem policji

Uczniowie klas: IB i IC Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki wzięli udział w spotkaniu z panią Anną Malinowską, przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi młodzieży na prawną odpowiedzialność za popełniane czyny. Prowadząca omówiła też zagadnienie cyberprzemocy. Obecna na spotkaniu młodzież została poinformowana o tym, jakie zachowania uznawane są za cyberprzemoc.

Pani Anna Malinowska uświadomiła uczniom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kary za poszczególne formy cyberprzemocy określone są w Kodeksie Karnym.

Przypomniała, że należy dbać o to, aby nie ujawniać swoich danych osobowych, nie przesyłać dalej cudzych e-maili, nie podawać w Sieci danych innej osoby bez jej zgody. W przypadku, gdy ktoś stanie się ofiarą cyberprzemocy, należy zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom oraz osobom, które mogą  udzielić pomocy. Prowadząca zajęcia zapewniła, że w Internecie nie ma anonimowości i każdy sprawca cyberprzemocy może ponieść poważne konsekwencje swoich czynów.

Spotkania zorganizował pedagog szkolny.

Aneta Grabiec

Światowy Dzień AIDS

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Kampania ma na celu uświadomienie zagrożeń i zwrócenie  uwagi na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. W tym dniu odbywają się konferencje happeningi i akcje edukacyjne  poświęcone chorobie oraz sytuacji osób, które muszą się z nią zmagać.

Nasze Liceum we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ropczycach włączyło się w kampanię informacyjną na temat chorób przenoszonych drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem AIDS.

W ramach Światowego Dnia AIDS przygotowano audycję oraz gazetkę przybliżającą problem epidemii HIV i AIDS. Podano również dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w naszym województwie i w całej Polsce. Przypomniano drogi zakażenia HIV. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę, unikanie ryzykownych sytuacji i znaczenie testów diagnostycznych.

Obchodom Światowego Dnia AIDS nieodłącznie towarzyszy czerwona wstążka, która jest symbolem solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS oraz ich bliskimi.

Mikołajki w Liceum

 

6.12.2017 r. do naszej szkoły zawitał św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami: reniferem Rudolfem i Śnieżynkami.
Wyczekiwani goście odwiedzali uczniów w salach lekcyjnych i rozdawali im cukierki.
Cała społeczność szkolna bardzo ciepło przyjęła św. Mikołaja.
Wielu uczniów uzdolnionych wokalnie i artystycznie zaangażowało się to przedsięwzięcie i uświetniło je swoimi talentami.
Licealiści uczestniczyli także w quizach zorganizowanych przez Śnieżynki.
Rozbrzmiewająca z głośników muzyka wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.
Spotkanie ze św. Mikołajem pozostanie na długo w pamięci uczniów.

Mateusz Kisiel, klasa IC

Szkolny konkurs profilaktyczny rozstrzygnięty!

 

8 grudnia 2017 roku odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu o zdrowiu i uzależnieniach zorganizowanego przez Szkolny Zespół Promocji Zdrowia.

Konkurs miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, a w szczególności od alkoholu.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej o problematyce profilaktycznej.

Najlepsze prezentacje multimedialne przygotowali:  Sabina Bieszcz, Weronika Książek,  Anna Radoń,  Karolina Jagiełka, Jakub Zapał, Katarzyna Kisiel.

Zwycięzcy otrzymali nagrody zakupione dzięki pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ropczycach.

Materiały przygotowane przez uczestników konkursu będą zaprezentowane wszystkim uczniom na godzinach z wychowawcą.

Aneta Grabiec

Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie

W sobotę, 2 grudnia 2017 r. trzech uczniów ropczyckiego Liceum: Michał Sieroń i Karol Feret z  klasy II d oraz Mateusz Ciepielowski z klasy Id wzięło udział w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Zajęcia odbyły się w ramach projektu dotyczącego współpracy naszej szkoły z krakowska uczelnią. Projekt adresowany jest do wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów, dla których w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach powołano fakultet matematyczno-informatyczny pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczniowie poznali zaawansowane zagadnienia z dziedziny matematyki dyskretnej i analizy matematycznej. Na warsztatach informatycznych implementowali algorytmy wyszukiwania binarnego i szybkiego potęgowania oraz optymalizowali napisane przez siebie programy. 

Karol Feret, klasa IID

Jak zwykle nie zawiedli!!!

Charytatywna akcja kompletowania mikołajkowych paczek dla podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie już za nami. I tym razem społeczność naszego Liceum okazała się niezwykle hojna. Uczniowie i nauczyciele podarowali chorym dzieciom mnóstwo prezentów. Były to m.in.: zabawki, książki, gry edukacyjne, artykuły higieniczne, kosmetyki i bardzo dużo słodyczy.

W imieniu obdarowanych podziękowania dla naszej szkoły przekazali pracownicy hospicjum, wdzięczni za okazane chorym dzieciom serce. Akcję przeprowadzili członkowie szkolnego koła PCK, jednak z pewnością zakończyłaby się ona niepowodzeniem, gdyby nie bezinteresowna i godna naśladowania postawa  uczniów naszego Liceum.

Przyjemnie jest dostawać prezenty, ale jeszcze przyjemniej jest je ofiarowywać, zwłaszcza gdy ich adresaci są tak wyjątkowi…

Bardzo, bardzo dziękujemy!!!

Członkowie szkolnego koła PCK wraz z opiekunami

Ropczyccy licealiści-młodzi ,utalentowani i pełni zapału…

To już kolejny rok, w którym Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wyróżnia się w powiecie liczbą stypendystów programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego przyznawanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.  Aż 14 wniosków, składanych przez uczniów i ich opiekunów dydaktycznych(wychowawców klas), zostało ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Stypendialną. W tym roku stypendium otrzymali następujący uczniowie: Gabriela Kujda, Barbara Kania, Jolanta Nowak z kl. 1b, Martyna Chojecka z kl. 1c, Gabriela Mardeusz, Natalia Bereś, Witold Szydło z kl. 1d, Aleksandra Kukla, Iwona Cholewa z kl. 2b, Renata Świętoń, Jadwiga Bizoń z kl.3d, Kinga Kisiel, Justyna Cabaj z kl. 3c oraz Joanna Ochał z kl. 3b. Droga do sukcesu nie była jednak łatwa, gdyż aby uzyskać stypendium, uczniowie musieli wykazać się wysokimi wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi głównie w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy następnych sukcesów!

Kinga Stefańska absolwentka klasy humanistycznej, rocznik  2012,  reprezentantka Polski w badmintona, psycholog z wykształcenia

CO NAJMILEJ WSPOMINASZ Z CZASÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ?
Gdy wchodzę dziś do budynku szkoły, moje wspomnienia z czasów Liceum powracają wraz z charakterystycznym zapachem, unoszącym się w powietrzu. W murach tej szkoły specyficznie pachnie, nie wiem, czy to odczuwacie na co dzień, ale tak faktycznie jest. A co najmilej wspominam? Na pewno przerwy!  W czasie uczęszczania do Liceum poznałam  osoby , które  były dla mnie nie tylko nauczycielami  przedmiotu, ale stały się moimi mentorami.
Również moja kariera sportowa rozwijała się wtedy najbardziej prężnie i to w sumie też dzięki wyrozumiałości nauczycieli mogłam pogodzić moją pasję z nauką. Szkoła pomagała mi realizować moje marzenia. 

JAKICH  RAD UDZIELIŁABYŚ TEGOROCZNYM MATURZYSTOM?
Ja skupiłam się najbardziej na przedmiotach, które zdawałam na maturze i bardzo dobrze na tym wyszłam. Należy więc skoncentrować się na tym, co się lubi, a nie męczyć się czymś, czego nie znosimy. Jednak nie powinno się również porzucać całkiem innych obowiązkowych przedmiotów. Sądzę, że trzeba znać granicę nauki i odpoczynku. 

UTRZYMUJESZ KONTAKTY Z KOLEGAMI Z LICEUM?
Tak, z niektórymi tak. Z dawnej klasy utrzymuję kontakt z moją przyjaciółką oraz z cichymi osobami, których nigdy nigdzie nie było widać, a, o dziwo, nasza znajomość dalej trwa i to z nimi mam najlepszy kontakt. 

JAK WSPOMINASZ SWOJA KLASĘ? CZY BYLIŚCIE ZGRANYM ZAESPOŁEM?
Było różnie. Jeśli jest grupa trzydziestoosobowa, to nieuniknione jest, że nie każdy będzie każdego lubić. Nie trzeba nawet do tego dążyć, bo jest to nienaturalne.  Wiadomo, że powstaną podgrupki, ale ważne jest to, jak one będą między sobą  funkcjonować. Mogą być takie, które współpracują ze sobą, ale istnieje też możliwość wystąpienia grup destruktywnych. I właśnie ważne jest to, żeby to były grupy współpracujące, aby utrzymywały pozytywny kontakt. 
Ja z swoją grupą ciągle utrzymuję kontakty. Nie są one może tak bardzo intensywne, bo jednak wszyscy rozeszliśmy się po całym świecie, ale gdy przychodzą święta, staramy się spotkać i długo rozmawiamy.

JAKIE STUDIA WYBRAŁAŚ I GDZIE JE UKOŃCZYŁAŚ?
Studiowałam w Lublinie psychologię na prywatnej uczelni. Jej plusem było to, że mogłam umówić się z wykładowcą na rozmowy, podobne do terapii, ale jednak nie miały one takiej struktury. Było to o tyle dobre, że rozmawiało się wtedy z profesjonalistami, którzy również znali relacje na uczelni.
Trudno powiedzieć, czy Lublin różni się wiele od Krakowa, czy innego miasta, w którym istnieją uczelnie oferujące taki kierunek. W Lublinie jest kilka uczelni , na których można studiować właśnie psychologię. 
Bardzo się cieszę, że wybrałam uczelnię prywatną. Dostałam się do laboratorium ze sprzętem, którego w Polsce chyba nigdzie więcej nie znajdziemy. 
Jeżeli wybieracie uczelnię, sprawdźcie, czy ma ona odpowiedni sprzęt i czy są ludzie kompetentni, aby go używać. Często jest tak, że jest sprzęt, ale stoi on zakurzony z powodu braku specjalisty. To jest plus wszystkich prywatnych uczelni, które potrafią zdobyć fundusze na tego typu udogodnienia. 

CZY TWOI ZNAJOMI POSZLI NA TE SAME STUDIA, KTÓRE ZAMIERZALI PODJĄĆ, UCZĄC SIĘ W LICEUM, CZY ICH PLANY SIĘ ZMIENIŁY?
Było różnie. Nawet ja do samego momentu składania dokumentów nie wiedziałam do końca, co chciałabym robić w życiu. Pierwszą moją myślą było pójście na fizjoterapię, następnie na AWF, ale z tych planów zrezygnowałam bardzo szybko. Inne osoby wybrały prawo, a jeszcze inne polonistykę. Nie wszyscy wytrwali na studiach, część założyła rodziny. Jeszcze inni wybrali dwa kierunki… Dopiero życie weryfikuje wszystkie nasze plany.

A CZY TY JESTEŚ ZADOWOLONA ZE SWOJEGO KIERUNKU?
Tak. Psychologia dała mi nowe spojrzenie na sprawy codziennego życia. Na przykład, idę do sklepu i widzę, że pani ekspedientka jest w takim nienaturalnym stanie, to wiem, co zrobić, co powiedzieć, żeby jej zrobiło się lżej i aby mi pomogła. I tak jest wszędzie: w urzędach, podczas rozmowy o pracę, na przystanku, czy  na siłowni. Tak, psychologia przydaje się w życiu. Jeżeli ktoś nie wie, jaki kierunek wybrać, może iść na psychologię, aby nauczyć się zrozumienia drugiego człowieka. Ale  jeśli ktoś chce iść na ten kierunek, żeby wyleczyć kompleksy, podbudować swoje poczucie wartości - to nie jest dobry pomysł.

JAKA BYŁA ATMOSFERA PODCZAS TWOJEGO STUDIOWANIA?
Było fajnie. Zdarzały się różne sytuacje. Nauczyłam się, że trzeba bronić swoich racji i uniezależnić od zdania innych. Nawet jeśli wszyscy uważali inaczej, ja i tak trwałam przy swoim. To było dla mnie budujące.

CO PLANUJESZ ZROBIĆ TERAZ, PO UKOŃCZONYCH STUDIACH?
W tej chwili szukam pracy i remontuję mieszkanie, ale będę brała również udział w projektach dotyczących badań zarówno dzieci jak i dorosłych. 

GDY DZIŚ WIDZĘ SWOJĄ SZKOŁĘ, ROPCZYCKIE LICEUM, MYŚLĘ SOBIE...
Wiecie co, ja nie wiem, czy cokolwiek wtedy myślę, ja po prostu czuję. Wchodzę i czuję ten stan. To tak jakbyście przytulali się do mamy lub do kogoś, kogo nie widzieliście długi czas. To naprawdę cudowne uczucie.

ŻYCZYMY REALIZACJI ŻYCIOWYCH PLANÓW I DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ

Katarzyna Kisiel, Barbara Małecka, Dominika Drozd, klasa IIC

Spotkanie przyjaźni w szkole partnerskiej w Niemczech

W listopadzie 2017r. delegacja z Ropczyc złożyła wizytę w szkole partnerskiej Heinrich - Böll Gymnasium w Saalfeld w Niemczech. Powiat ropczycko – sędziszowski reprezentowała pani wicestarosta Bernadeta Frysztak, a  Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach pani  dyrektor Grażyna Baran oraz nauczycielka języka niemieckiego pani Cecylia Szędzioł. Delegacja uczestniczyła w obchodach setnej rocznicy urodzin patrona niemieckiej szkoły - pisarza, noblisty Heinricha Bölla. Goście z Polski zostali bardzo serdecznie przyjęci przez dyrekcję i całą społeczność szkolną. W pierwszym dniu pobytu delegacja mogła obejrzeć przygotowany przez uczniów program artystyczny poświęcony życiu i twórczości Heinricha Bölla. Nowatorski spektakl z elementami pantomimy i performance’u obrazował zaangażowanie słynnego pisarza w działalność na rzecz pokoju, praw człowieka, wolności słowa, równości i poszanowania praw obywatelskich. Odwoływał się do aktualności tych haseł i nawiązywał jednocześnie do trudnej sytuacji ludzi zmuszonych często do emigracji z krajów objętych obecnie konfliktami zbrojnymi. Na korytarzach budynku szkoły, przy akompaniamencie muzyki jazzowej, można było podziwiać prace uczniów przybliżające sylwetkę Heinricha Bölla. Program drugiego dnia pobytu był również starannie przygotowany. Delegacja z Polski, podążając śladami przewodnika, zwiedziła miasto Saalfeld słynące z ponad 1000-letniej historii. W programie wizyty było również spotkanie z panem Marco Wolframem, starostą powiatu Saalfeld – Rudolstadt. Wspólne rozmowy dotyczyły m.in. tematów gospodarczych, kulturalnych i społecznych, a także owocnej współpracy ropczyckiego Liceum ze szkołą z Saalfeld i wspólnie realizowanych projektów. Atmosfera spotkania była bardzo serdeczna. Podczas pobytu gościom z Polski towarzyszyli zaprzyjaźnieni nauczyciele: pani Julia Günther i pan Reiner Heubach - koordynatorzy projektów wymiany szkolnej ze strony Niemiec.

Cecylia Szędzioł

Stare i nowe perły naszej biblioteki

W listopadzie biblioteka szkolna po raz kolejny promuje swoje zbiory. Tym razem ekspozycji książkowej towarzyszy hasło „Stare i nowe perły naszej biblioteki”. Wystawa prezentuje niezwykle wartościowe, antykwaryczne woluminy, które cieszą oko bogactwem zdobień i ciekawą obwolutą. Można zobaczyć między innymi cenne dzieło profesora doktora habilitowanego Jerzego Fiericha zatytułowane „Przeszłość wsi Powiatu Ropczyckiego” z roku 1936. Całości dopełniają gazetki z mnóstwem ciekawostek na temat historii pisma i książki, sposobu ich kształtowania się na przestrzeni wieków: od hieroglifów aż po e-booki. Inkunabuły i iluminacje – to tylko niektóre tajemnicze słowa, których znaczenie można poznać, albo przypomnieć sobie dzięki wystawie.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do obejrzenia.

Dorota Pleśniak-Sh’Hadeh

Finał #Komórkomanii

Dzień Dawcy wieńczący akcję informacyjno-edukacyjną na temat dawstwa komórek macierzystych i szpiku kostnego jest już za nami. Do grona potencjalnych Dawców dołączyło aż 55 osób! Wśród nich znaleźli się nie tylko pełnoletni uczniowie naszego Liceum oraz szkół sąsiednich, ale również nauczyciele, pracownicy obsługi a także okoliczni mieszkańcy. Urozmaiceniem rejestracji  okazała się wizyta Aleksandra Kaźmierczaka, naszego absolwenta, który będąc już faktycznym dawcą opowiedział wolontariuszom akcji o swoich wrażeniach związanych z pobraniem od niego komórek macierzystych. Przyznał  przy tym, że jest to doskonała forma wsparcia misji walki z nowotworami krwi, taka, która ma realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów dotkniętych tymi chorobami. Wolontariusze przeprowadzający #Komórkomanię już teraz zadeklarowali, że po osiągnięciu pełnoletności z pewnością zasilą szeregi  potencjalnych Dawców. Wszyscy cieszymy się z powodzenia akcji, zwłaszcza, że  słowa uznania dla wysiłku wolontariuszy padły z ust pracownika Fundacji DKMS, koordynatora ds. Rekrutacji Dawców, Pani Agnieszki Wróblewskiej.

Jedziemy na finał!

Liczna, aż 7 osobowa grupa matematyków z Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała.  Są to: Zuzanna Malec i Bartosz Zięba z klasy pierwszej, Karol Feret z klasy drugiej oraz Jadwiga Bizoń, Kamil Roman, Konrad Kalita i Renata Świętoń z klasy trzeciej. Finałowa rywalizacja odbędzie się w piątek, 17 listopada 2017 roku.

Konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej Curie

 

„Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. Jeśli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy”

Maria Skłodowska - Curie

8 listopada 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się szkolny konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej Curie. Konkurs został zorganizowany w związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą urodzin naszej wybitnej rodaczki.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Martyna Chojecka z klasy IC,

II miejsce: Klaudia Niepla z klasy IC,

III miejsce: Dominika Świderska z klasy IC.

Uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Maria Skłodowska Curie była osobowością nieprzeciętną i do dziś pozostaje kobietą niezwykle inspirującą. Pomimo utrudnionego dostępu do nauki dla kobiet pod koniec XIX wieku przeszła ona przez wszystkie stopnie edukacji. Jej dokonania naukowe są nie do przecenienia: opracowała zasady rozdzielania izotopów promieniotwórczych, odkryła dwa nowe pierwiastki: polon i rad oraz, jako jedyna kobieta, dwukrotnie została uhonorowana Nagrodą Nobla.

US

Licealiści z Ropczyc na Zlocie Młodzieży Szkół im. Tadeusza Kościuszki

W 2017 roku obchodzona jest dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, który jest patronem Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. W związku z tym delegacja 28 uczniów naszej szkoły udała  się do Krakowa na obchody Roku Kościuszkowskiego. Wizytę w Grodzie Kraka rozpoczęliśmy od wyjścia na Kopiec Kościuszki, z którego rozpościera się przepiękna panorama miasta. Zwiedziliśmy muzeum i braliśmy udział w prelekcji poświęconej życiu i dokonaniom Tadeusza Kościuszki. Następnie udaliśmy się na Wawel, gdzie w krypcie św. Leonarda spoczywa ciało Tadeusza Kościuszki. Na krakowskim Rynku pozowaliśmy w czapkach krakuskach do wspólnego zdjęcia z "Kościuszką". Ostatnim punktem naszego pobytu w Krakowie  było śpiewanie pieśni i piosenek pod hasłem "Wszyscy jesteśmy Kościuszkami". Wizyta w dawnej stolicy Polski była dla nas ekscytującym przeżyciem oraz wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

SU

Nie bądź obojętny, podaruj komuś życie!

#Komórkomania, to nie moda na lepszy model telefonu. To sposób na uratowanie komuś życia za pomocą podarowanych własnych komórek macierzystych. Co godzinę  ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Taką diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Dla wielu jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Prawdopodobieństwo znalezienia takiego „genetycznego bliźniaka” jest bardzo małe. Zrozumiałym jest więc , że im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych zmagających się z  nowotworami krwi. Realny wpływ na poprawę sytuacji tych pacjentów ma każdy z nas. Będąc już pełnoletnim, ale  nie ukończywszy jeszcze 55 lat, można zarejestrować się jako potencjalny dawca. Doskonałą okazją do tego może być organizowany 15 listopada 2017roku w naszym Liceum Dzień Dawcy. Odbywać się on będzie w ramach Podkarpackiej #Komórkomanii . Wystarczy tego dnia przyjść do naszej szkoły, wypełnić stosowną deklarację oraz pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka. W tych wszystkich czynnościach pomocni będą odpowiednio przeszkoleni wolontariusze, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości związane z całą procedurą rejestracji. Bardzo istotną sprawą jest podjęcie świadomej, przemyślanej decyzji o chęci zostania potencjalnym Dawcą. Zarejestrowana osoba rezygnując z oddania swoich komórek dla dopasowanego już Biorcy,  pozbawia go szansy na wyleczenie, tym samym na przeżycie… Należy jeszcze wspomnieć o tym, że walczymy z mitem, iż pobieranie komórek macierzystych, bądź szpiku kostnego naraża Dawcę na paraliż związany z wkłuwaniem się do kręgosłupa. Jest to nieprawda! Komórki macierzyste w 80% pobierane są z krwi obwodowej a tylko 20%  stanowią pobrania szpiku i to z talerza kości biodrowej! Wszelkie informacje na temat dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych można znaleźć na stronie fundacji DKMS: www.dkms.pl . Zachęcamy też do przeczytania broszury informacyjnej na stronie szkoły, w zakładce Dla rodziców oraz odwiedzenia szkolnego facebooka, gdzie podstawowe  informacje o dawstwie poparte  są filmami. Osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie, ale pragną przyłączyć się do walki z nowotworami krwi, mogą zainspirować swoich bliskich i znajomych do  zarejestrowania się. Każdy Dawca jest na wagę Życia! Nie bądź obojętny! Podaruj komuś życie! Twoje wsparcie ma znaczenie!

Więcej  szczegółów w prezentacji

Zostań Dawcą szpiku!

Magda: Żyję dzięki dawcy szpiku!

Kim jest dla mnie dawca szpiku? Adaś Lewandowski

Wygrać z białaczką! Walka Nataszy skończyła się sukcesem

Do zobaczenia 15 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach!

„Upoluj swoją książkę”

Nasza szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu „Upoluj swoją książkę”, dzięki któremu wszyscy uczniowie mogą za darmo przeczytać 12 bestsellerowch e-booków i audiobooków. 2 listopada na korytarzach Szkoły oraz w bibliotece szkolnej pojawiły się plakaty z tytułami książek i kodem QR, który umożliwi korzystanie z darmowego czytania. Po zeskanowaniu kodu QR przy pomocy smartfona każdy uczeń otrzyma na miesiąc darmowy dostęp do książek w formacie e-booka i audiobooka. Akcja potrwa od 02.11 do 30.11 2017 roku.

W ramach akcji zaplanowane też zostały konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody dla uczniów oraz szkół.

Honorowy Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do pilotażowej odsłony akcji zaproszonych zostało 1000 liceów ogólnokształcących oraz najpopularniejsi polscy youtuberzy. Akcja jest organizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e-bookową Woblink.com, które z ogromnym sukcesem od czterech lat realizują ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo „Czytaj PL”, obejmującą dotychczas swoim zasięgiem kilkanaście największych polskich miast.

Celem akcji, oprócz wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa, jest popularyzacja różnych form książki elektronicznej, a przede wszystkim kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży oraz ukazanie czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Warsztaty z cyberbezpieczeństwa

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięło udział w ogólnopolskim projekcie: „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z Internetu przez młodzież, a także przez rodziców i nauczycieli.

W warsztatach przeprowadzonych przez panią trener Danutę Palimąkę wzięli udział uczniowie klas: IC, IIA i IIE, grupa rodziców uczniów oraz wszyscy nauczyciele.

Warsztaty zorganizował pedagog szkolny.

Aneta Grabiec

Uniwersyteckie perspektywy…

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach podpisało porozumienie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  w sprawie powołania w naszej szkole fakultetu matematyczno-informatycznego pod patronatem krakowskiej uczelni.

Fakultet przeznaczony dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów obejmie dwie formy zajęć:

  • Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie;
  • zindywidualizowaną opiekę (tutoring) nad uczniami prowadzoną w niewielkich grupach.

Zajęcia takie, rozwijając ogólną kulturę matematyczną, będą formą przygotowania uczniów do udziału w krajowych i międzynarodowych olimpiadach i konkursach matematycznych oraz informatycznych, a także wpłyną na rozwój kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunkach ścisłych.

Od kilku lat współpraca naszego Liceum z krakowską uczelnią jest coraz bardziej owocna. Patronatem UJ zastał objęty Konkurs Matematyczny Viscardius. Przy wyborze szkół współpracujących z Uniwersytetem Jagiellońskim brane są pod uwagę osiągnięcia w konkursach i olimpiadach z matematyki i informatyki oraz wyniki matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a te w ropczyckim Liceum są wysokie.

A.S.

Konkurs matematyczny w ropczyckim Liceum

19 października 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się etap powiatowy XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała. Wzięło w nim udział 33 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko - sędziszowskiego.

Nasi licealiści stanęli na wysokości zadania, godnie reprezentowali swoją szkołę i osiągnęli następujące wyniki:

W kategorii klas I:

Zuzanna Malec - miejsce II (klasa biologiczno - chemiczna)

Bartosz Zięba - miejsce II (klasa matematyczno - informatyczna)

Emilia Chorąży - miejsce III (klasa matematyczno - informatyczna)

Emilia Sugalska - miejsce III (klasa matematyczno - geograficzna)

W kategorii klas II:

Karol Feret - miejsce I (klasa matematyczno - informatyczna)

Michał Sieroń - miejsce III (klasa matematyczno - informatyczna)

Seweryn Bełch - miejsce IV (klasa matematyczno - informatyczna)

Mateusz Marciniec - miejsce IV (klasa matematyczno - informatyczna)

W kategorii klas III:

Jadwiga Bizoń - miejsce I (klasa matematyczno - informatyczna)

Kamil Roman - miejsce I (klasa matematyczno - informatyczna)

Konrad Kalita - miejsce II (klasa matematyczno - informatyczna)

Renata Świętoń - miejsce II (klasa matematyczno - informatyczna)

Joanna Ochał – miejsce III (klasa matematyczno - chemiczna)

Kinga Kisiel - miejsce IV (klasa biologiczno - chemiczna)

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom etapu powiatowego życzymy sukcesów w finale konkursu.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o sobie i o szkole

Szymon Jajkiewicz - pracownik brytyjskiego banku

Czym zajmujesz się obecnie, na jakiej uczelni studiowałeś, w którym roku ukończyłeś nasze Liceum?

Liceum ukończyłem w 2006 roku. Następnie studiowałem finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (na specjalnościach: rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne oraz doradztwo podatkowe). Pracuję w centrum usług finansowych brytyjskiego banku – konkretnie w dziale kontroli produktów finansowych.

Jak nauka w Liceum wpłynęła na wybór studiów i Twoją karierę zawodową?

To dość trudne pytanie, bo nie ma co się oszukiwać – liceum to dopiero początek. Trudno jest przełożyć 1:1 umiejętności nabyte na lekcjach do tego, co później w życiu się robi. Jednakże na pewno dobre przygotowanie matematyczne i językowe pomogło mi zarówno w trakcie studiów, jak i później, w karierze zawodowej. W życiu ważne jest także łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi - ropczyckie LO jest ku temu miejscem wręcz idealnym.

Z okresu nauki w LO często wspominam…

Szczerze mówiąc, całe 3 lata spędzone w LO to wyjątkowe i miłe wspomnienie. 

Ale to najbardziej wyjątkowe wspomnienie…

Było ich naprawdę mnóstwo. Przede wszystkim uwielbiałem wszelkie formy aktywności „artystycznej” – akademie z okazji Dnia Nauczyciela, Święta Niepodległości, pierwszego dnia wiosny, rozpoczęcia czy zakończenia roku – to chyba najmilej spędzone chwile.

Jest jeszcze jedno, dosyć dziwne wspomnienie, które przychodzi mi do głowy. Otóż pewnego razu, gdy nudziłem się na długiej przerwie, udało mi się przecisnąć przez takie małe okienko w drzwiach na korytarzu obok sali do fizyki (zgodnie  z zasadą:  jak głowa przejdzie, to wszystko przejdzie). Niestety – filmik z tego znamienitego osiągnięcia gdzieś zaginął, a okienka już chyba nie ma. Swoją drogą może i dobrze, bo 13 lat i 30 kilo później mogłoby mi już tak dobrze nie pójść.

Z kadry dydaktycznej mile wspominam…

Nie odważę się tu wymienić nikogo z nazwiska, bo (bez sztucznego wazeliniarstwa J ) każdy z nauczycieli wniósł coś dobrego do mojego życia. Niektórzy większą rolę odegrali w rozwoju intelektualnym, inni w duchowym, z innymi po prostu dobrze się dogadywałem – jednak wszyscy byli zwyczajnie dobrymi ludźmi. I za to naszą szkołę najbardziej cenię…

Gdy dziś widzę swoją Szkołę – ropczyckie Liceum -  myślę sobie… 

Fajnie byłoby to przeżyć jeszcze raz.

P.S.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o sobie i o szkole

Magdalena i Aleksandra Kisiel – studentki medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Czym zajmujecie się obecnie, na jakiej uczelni studiujecie, w którym roku ukończyłyście nasze Liceum?

Liceum ukończyłyśmy w 2013r. Uczęszczałyśmy do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Obecnie studiujemy medycynę na Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi - Magda na piątym, Ola na czwartym roku.

Jak nauka w Liceum wpłynęła na wybór studiów i Waszą karierę zawodową?

Wiedza zdobyta w Liceum pozwoliła nam dostać się na wymarzone studia. Przygotowania do matury nauczyły nas systematyczności i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego sobie celu. Profil biologiczno - chemiczny pozwolił nam opanować podstawy kierunkowych przedmiotów, dzięki którym miałyśmy łatwiejszy start na studiach.

Z okresu nauki w LO często wspominamy…

Wycieczki organizowane przez najlepszą wychowawczynię - panią Bożenę Piekarską :), a także naszą klasę oraz panującą w szkole życzliwą atmosferę, którą tworzyli zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.

Z kadry dydaktycznej mile wspominamy…

Panią Agnieszkę Smolak i panią Cecylię Szędzioł, które bez wątpienia są nauczycielkami z powołania. Drzemią w nich niezliczone pokłady energii, poświęcenia i cierpliwości. Pani Agnieszce Smolak w dużej mierze zawdzięczamy uzyskanie wysokich wyników na maturze z matematyki rozszerzonej i osiągnięcia w wielu konkursach. Mile wspominam piątkowe kółka spędzane z panią Cecylią Szędzioł, na których szlifowałam swój niemiecki, dzięki czemu do dziś nie mam problemów z porozumiewaniem się w tym języku. :)

Gdy dziś widzimy swoją Szkołę – ropczyckie Liceum -  myślimy sobie… 

…że te 3 lata Liceum to był najlepszy okres w naszym życiu, mimo że tak szybko minął. Gdybyśmy mogły cofnąć się w czasie i ponownie dokonać wyboru szkoły średniej, na 100% byłoby to LO w Ropczycach.

P.S

Święto oświaty w ropczyckim Liceum

12 października 2017 roku  w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyło się spotkanie nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Pani Bernadeta Frysztak – wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego złożyła gratulacje pani dyrektor Grażynie Baran oraz całemu gronu pedagogicznemu za osiągnięcia w pracy z młodzieżą i życzyła dalszych sukcesów. Przewodniczący Rady Rodziców podziękował pedagogom za codzienny trud, zaangażowanie i cierpliwość.

Ten wyjątkowy dzień był także okazją do wyróżnienia szczególnie zasłużonych nauczycieli.

Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze otrzymała pani wicedyrektor Teresa Olszewska.

Pani Bernadeta Frysztak wręczyła Nagrody Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego pani dyrektor Grażynie Baran, panu Józefowi Grabosiowi i panu Hubertowi Paśko.

Nagrodą Dyrektora wyróżnieni zostali następujący nauczyciele i pracownicy szkoły: pani Danuta Kozak, pani Cecylia Szędzioł, pani Jadwiga Stasiowska-Pudo, pan Bolesław Rząsa, pan Grzegorz Bieszczad, pan Jarosław Bieniek, pani Bernadeta Lew, pani Dorota Skrodzka, pani Halina Jedynak, pani Renata Zięba, pani Marianna Dąbrowska.

W obchody Dnia Edukacji Narodowej włączyła się cała społeczność uczniowska. Oprócz podziękowań, życzeń i kwiatów Samorząd Uczniowski tradycyjnie przyznał nauczycielom Złote Tadeusze w dziewięciu kategoriach. Do każdej z nich wytypowano po trzy osoby. Uczniowie mieli więc okazję oceniać nauczycieli.

W kategorii Złota Niewiadoma zwyciężył pan Grzegorz Bieszczad. Tytułem Złotej Porządnisi nagrodzono panią Urszulę Saj. Pan Ryszard Kozdroń otrzymał Złotego Tadeusza jako Żartowniś Roku. Złotą Osobowością została pani Bożena Piekarska. Złotego Tadeusza w kategorii Powrót Roku przyznano pani Annie Grędysie. Ksiądz Damian Czyżewski zwyciężył w kategorii Pasterz Zbłąkanych Owieczek. Złotego Tadeusza w kategorii Sokole Oko uczniowie przyznali panu Bolesławowi Rząsie. Tytuł Kosy Roku otrzymała pani Marta Rząsa.

Uczniowie nagrodzili nie tylko nauczycieli, ale docenili również tych, którzy dbają o porządek w szkole. Złotego Tadeusza w kategorii Strażnik Teksasu otrzymał już po raz kolejny pan Mariusz Szczyrek.

Również nauczyciele wzięli udział w plebiscycie. Mieli oni okazję zagłosować na Klasę z Klasą. Została nią IIA.

Gratulujemy laureatom wszystkich nagród a dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły życzymy wielu sukcesów i cierpliwości w codziennej pracy.

P.S.

Lingwistyczni geniusze

26 września 2017r. siedmioosobowa grupa utalentowanych językowo uczniów  naszej szkoły wzięła udział w XV Powiatowym Dyktandzie “Zostań Mistrzem Ortografii” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. Konkurs odbywał się w czterech kategoriach: język polski, język angielski, język niemiecki i język rosyjski. Nasi uczniowie najlepiej zaprezentowali się w kategorii język niemiecki, w której zajęli wszystkie miejsca na podium. Całościowe wyniki dyktanda dla naszych licealistów przedstawiają się następująco:

JĘZYK POLSKI

III miejsce Maria Styś 1d

JĘZYK ANGIELSKI

I miejsce Mateusz Zięba 2c

III miejsce Maria Styś 1d

JĘZYK NIEMIECKI

I miejsce Bartosz Zięba 1d

II miejsce Kamil Roman 3d

III miejsce Oliwia Guzek 3a

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Maria Styś kl. ID

Podziękowania dla sponsorów polsko- niemieckiej wymiany młodzieży: Ropczyce - Neuhaus am Rennweg 2017

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,  koordynatorzy projektu oraz uczniowie dziękują bardzo sponsorom, którzy wsparli finansowo realizację projektu wymiany młodzieży odbywającego się w dniach 22-27.09.2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach. Uczestnikami projektu pt.,, Sport als Schlüssel zur Verständigung” - ,,Sport kluczem do porozumienia” było 18 uczniów Liceum oraz 18 uczniów z niemieckiej szkoły o podobnym profilu kształcenia- Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do następujących sponsorów:

- pana Witolda Darłaka -  Starosty Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego

- pana Józefa Siwca - Dyrektora Generalnego Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A.

- pana Alana Daviesa -  Dyrektora Zarządzającego spółki AERO GEARBOX  INTERNATIONAL POLAND

- pana Mariusza Maziarza - Dyrektora Naczelnego Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Ropczyce”

- pana Łukasza Tęczara - prezesa firmy AGROL BUD TĘCZAR SP. Z O.O.

-pana Ryszarda Kozdronia oraz pana Jerzego Mariusza Wolickiego – Zarządu firmy – PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DESAKO TO PEWNOŚĆ SP Z O. O.         

- pana Stanisława Rymuta prezesa firmy P.U.H. Rymut

- pana Roberta Stefanowskiego - Prezesa Zarządu Firmy GREINPLAST Sp. z o.o.

-  firmy: PACK SYSTEM M PIWOWAR SPÓŁKA JAWNA

- Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach

- organizacji ,,Polsko –Niemiecka Współpraca Młodzieży”

Uczniowie wraz z opiekunkami: panią Cecylią Szędzioł oraz panią Barbarą Sołdan dziękują również pani Teresie Kiepiel – dyrektorowi Centrum Kultury w Ropczycach za udostępnienie sal, w których mogły odbywać się warsztaty taneczne.

Dzięki pomocy z Państwa strony młodzi ludzie z Polski i Niemiec mieli możliwość poznania kultury sąsiedniego kraju, a tym samym pozbycia się wzajemnych uprzedzeń. Była to również niezastąpiona okazja do szlifowania języków obcych, których znajomość, jak wiemy, jest obecnie oknem na świat.

Cecylia Szędzioł

Podziękowania dla rodzin goszczących uczniów z Niemiec

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom, które gościły w swoich domach uczniów z wymiany polsko – niemieckiej.

Bez Państwa pomocy, szeroko otwartych drzwi (i serc!) projekt wymiany nie mógłby się odbyć! Bardzo miło jest słyszeć, że ci, którzy już u nas byli, nie mogą doczekać się powrotu, bądź planują ponowne zwiedzanie Polski z rodziną, a ci, którzy jeszcze nie uczestniczyli w wymianie, chcieliby do nas przyjechać!

Dziękujemy wszystkim uczniom Liceum za entuzjazm i pomoc w przygotowaniu projektu.

Dziękujemy za gościnność uczniom i rodzicom:

Natalii Sowiźrał z IIA, Joanny Ochał z IIIB, Patryka Ciołkosza z IIIA, Sonii Strzok z IIA, Barbary Cichoń z IIIA, Anny Pszenicznej z IIIA, Emilii Szpary z IIA, Nadii Bały z IIA, Klaudii Michałek z IC, Moniki Sąsiadek z IIC, Kamila Andreasika z IIIA, Szymona Cabaja z IIIE, Justyny Róg z IIIB, Anny Zięby z IIA, a także pozostałym uczestnikom projektu: Wiktorii Totoń, Gabrieli Pazdan, Alicji Orzech i Michałowi Kopali z IIID.

Cecylia Szędzioł

Wspomnienia z wymiany szkolnej – Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

 

W dniach 22– 27 września 2017 r. odbyła się polsko – niemiecka wymiana młodzieży, w której wzięło udział 18 uczniów  Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach oraz 18 uczniów  szkoły średniej Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg z Turyngii. Uczniowie z Niemiec zostali zakwaterowani u polskich rodzin, dzięki czemu mieli szansę przyjrzeć się polskiej kulturze i spróbować polskiej kuchni. Była to też świetna okazja doskonalenia języka angielskiego bądź niemieckiego. Opiekunami grupy polskiej były: pani Cecylia Szędzioł i pani Barbara Sołdan.

W piątkowe przedpołudnie, po wielu godzinach jazdy autokarem, niemieccy uczniowie i ich opiekunowie: pani Regina Franke i pan Björn Greiner, dotarli przed budynek Liceum, gdzie z niecierpliwością czekała na gości cała społeczność szkolna. Młodzież wraz z opiekunami została przywitana przez dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz polskich kolegów. Po powitalnym śniadaniu goście zostali oprowadzeni po szkole, później uczestniczyli w quizie o Polsce, a następnie z polskimi kolegami udali się  na zajęcia lekcyjne. Ważnym punktem programu w tym dniu była wspólna wizyta uczestników projektu z Polski i Niemiec w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, gdzie gości powitali serdecznie: pan starosta Witold Darłak oraz pani wicestarosta Bernadeta Frysztak. Pani wicestarosta wykorzystała podczas spotkania swoją znajomość języka niemieckiego, czym mile ujęła gości.

Po południu odbył się wspólny mecz siatkówki w grupach mieszanych, a następnie polscy uczniowie zabrali kolegów do swoich domów, aby przedstawić ich rodzinom.

Następnego dnia, w sobotę, uczniowie  wyruszyli autokarem do Rzeszowa. Tam odbyli spacer po rynku, niestety krótki, ponieważ pogoda nie pozwoliła na więcej, po czym wyruszyli do Łańcuta, gdzie mieli okazję wysłuchać historii łańcuckiego zamku oraz podziwiać jego przepiękne komnaty. Obejrzeli również powozownię i storczykarnię, a następnie wrócili do Ropczyc i spędzili wieczór z polskimi rodzinami. Niedziela była ostatnim dniem spędzonym u rodzin goszczących, gdyż już w poniedziałek rano uczniowie musieli udać się z bagażami do szkoły. Do godziny 12:00 uczestniczyli w warsztatach tanecznych z tańca nowoczesnego oraz ludowego w ropczyckim Centrum Kultury. Warsztaty profesjonalnie przygotowali i poprowadzili uczniowie naszego Liceum: Michał Kopala z 3D, Aleksandra Szczyrek z 1B, Gabriela Kujda z 1B, Anna Radoń z 2C, Małgorzata Węgrzyn z 2C, Róża Zagórska z 3C oraz Alicja Orzech z 3D.

Po pysznym obiedzie w ,,Maladze’’ wszyscy wyruszyli w podróż do Zakopanego. Gdy dotarli na miejsce, mimo zimna, powitało ich słońce. Pierwszym punktem wycieczki był wyjazd kolejką na Gubałówkę, gdzie przy pięknej pogodzie uczniowie mogli zobaczyć Tatry w całej okazałości. Później odbyli spacer po Krupówkach, a następnie udali się do pensjonatu.

Wtorkowy program przewidywał kilkukilometrową wędrówkę z przewodnikiem nad Morskie Oko. Na szczęście pogoda dopisywała i wyprawa była bardzo udana. Już na miejscu nie mogło obyć się bez pamiątkowych zdjęć. Część uczniów wróciła bryczkami, a ci, którzy mieli jeszcze dość sił, wybrali się w drogę powrotną na piechotę. Wieczorem wszyscy udali się na małe zakupy na Krupówki, a następnie do pensjonatu na kolację. Po posiłku mieli okazję zaprezentować układ taneczny, którego nauczyli się na wspólnych warsztatach.

Ostatniego dnia, w piątek po śniadaniu, młodzież opuściła Zakopane i udała się na wycieczkę do Krakowa. Dwugodzinne  zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta rozpoczęło się z panią przewodnik na krakowskim Rynku. Następnie wszyscy udali się do restauracji Mamałyga na ostatni wspólny obiad. Nieubłaganie zbliżało się pożegnanie, uściskom nie było końca, nie obyło się też bez łez…

Udział w tej wymianie dał uczniom możliwość doskonalenia języka angielskiego  i niemieckiego, poznawania tradycji innych ludzi, a także zawarcia  przyjaźni, które, miejmy nadzieję, przetrwają wiele lat. Po czasie spędzonym z kolegami i koleżankami z Niemiec pozostało  wiele miłych wspomnień.  Serdecznie dziękujemy pani Cecylii Szędzioł i pani Barbarze Sołdan za czas poświęcony na organizację projektu wymiany i z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy.

Monika Sąsiadek kl. 2c

Współpraca międzynarodowa w ropczyckim Liceum

 

Wspaniałą okazją do pogłębienia współpracy i ponownego spotkania z przedstawicielami ze  szkół partnerskich z zagranicy był Kongres Samorządowy zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach w dniach 4-6.10.2017r. Tematem kongresu była: ,,Innowacyjność i nowoczesność w powiecie". Potwierdzeniem dobrej współpracy naszych szkół był przyjazd do Ropczyc delegacji ze szkoły partnerskiej Heinrich – Böll - Gymnasium w Saalfeld. W Ropczycach zawitali ponownie: pani Julia Günther wraz z uczniami Vincentem Kunstmannem oraz Jonasem Schmidtem, którzy podczas kongresu przedstawili prezentację pt. ,,Austausch, Innovation, Zukunft…” ukazującą korzyści płynące z realizacji wspólnych projektów wymiany młodzieży oraz wykorzystania innowacyjnych metod nauczania. Pani Günther złożyła na ręce pani dyrektor Grażyny Baran oficjalne zaproszenie na obchody setnej rocznicy nadania szkole średniej w Saalfeld imienia pisarza- noblisty Heinricha Bölla. Druga szkoła partnerska Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg, która tydzień wcześniej gościła w naszym Liceum w ramach wymiany młodzieży, przygotowała dla uczestników kongresu film, w którym także zapewniła o dobrej i rozwijającej się współpracy naszych szkół.

Uczniowie ze szkoły z Saalfeld spotkali się z naszymi licealistami, którzy w zeszłym roku brali udział w projekcie wymiany młodzieży w Gersheim. Młodzież naszej szkoły z entuzjazmem powitała przyjaciół m. in. na zajęciach matematyki. Uczennice kierunku lingwistycznego: Oliwia Guzek, Paulina Andreasik oraz Katarzyna Szpara z kl. IIIA, które również uczestniczyły w projektach wymiany, zgodziły się chętnie pełnić rolę ,,przewodników’’ dla swoich kolegów z Niemiec.

W zeszłym roku w naszym Liceum zrealizowane zostały 3 projekty wymiany młodzieży, w tym jeden projekt trójstronny ze szkołą z Drohobycza na Ukrainie. Łącznie szansę doskonalenia umiejętności językowych poprzez kontakt z młodzieżą z zagranicy wykorzystało 46 uczniów naszej szkoły. Uczniowie ci otrzymali zaświadczenia z organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, potwierdzające udział w wymianie.

Cecylia Szędzioł

Pojechali zgłębiać tajniki ludzkiego ciała

Muzeum Anatomii mieszczące się w Krakowie w Theatrum Anatomicum przy ulicy M. Kopernika 12 jest chlubą Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzieje się tak za sprawą zgromadzonych w nim unikatowych eksponatów narządów ludzkich, które nieprzerwanie od 1803 roku służą kolejnym pokoleniom studentów medycyny do poznawania zawiłości budowy organizmu człowieka.

Uczniowie klas trzecich naszego Liceum, realizujący biologię na poziomie rozszerzonym, zawitali w minionym tygodniu w progi Theatrum Anatomicum i na własne oczy obejrzeli eksponaty muzeum. W tematykę  preparacji i konserwacji tkanek wprowadził ich wieloletni pracownik Katedry Anatomii, pan Jacenty Urbaniak. Przedstawił też krótko patologiczne zmiany w układzie kostnym człowieka oraz wyjaśnił na przykładach, wpływ warunków środowiskowych różnych szerokości geograficznych na ukształtowanie czaszek ludzkich.  W pozostałych salach uczniowie oglądali preparaty tkanek miękkich narządów głowy i szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Najciekawsze, bo najstarsze i najcenniejsze z nich, zgromadzone zostały w ostatniej sali, a wśród nich te, które wykonał sam założyciel muzeum, prof. Ludwik Teichmann. Niestety, zwiedzania sal, poza tą ze zbiorami osteologicznymi, nie można było uwiecznić na zdjęciach, z uwagi na zakaz fotografowania wynikający z charakteru pomieszczeń.

Wizyta w muzeum dała uczniom przedsmak przyszłych studiów medycznych, zwłaszcza, że w sąsiednich salach odbywały się planowe zajęcia, a na korytarzach można było spotkać i pracowników katedry i studentów.

Najzdolniejsi docenieni

Jak co roku  Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wręczył uczniom dyplomy potwierdzające udział w Powiatowym Programie Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży. W grupie najbardziej docenionych znalazło się 7 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Stypendium Starosty, które otrzymali, jest nagrodą za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnokrajowym. Kilku z nagrodzonych zgodziło się odpowiedzieć na nasze pytania.

W jakiej dziedzinie osiągasz najlepsze wyniki?

Jadwiga Bizoń: Najlepsze wyniki osiągam w matematyce. To w tej dziedzinie najbardziej się rozwijam i spełniam.

Joanna Ochał: Największe sukcesy osiągnęłam w dziedzinie nauk ścisłych, przede wszystkim były to wysokie osiągnięcia w olimpiadach i konkursach z matematyki.

Justyna Cabaj: Niewątpliwie z zakresu nauk ścisłych. Największe sukcesy osiągnęłam na konkursach i olimpiadach z biologii oraz matematyki.

Kamil Roman: Najlepsze wyniki osiągam w konkursach i olimpiadach z matematyki.

Czy przygotowania do konkursów, olimpiad, zawodów pochłaniają dużo czasu? Jak pomaga ci w tym szkoła?

Jadwiga Bizoń: Udział w konkursach zawsze wiąże się z dużą ilością dodatkowej pracy – trzeba samodzielnie robić zadania, szukać informacji, poszerzać horyzonty. Z pewnością pomaga w tym uczestniczenie w zajęciach dodatkowych – w moim przypadku z matematyki i fizyki. Zawsze można liczyć też na wsparcie nauczycieli.

Joanna Ochał: Nie, przygotowania do różnych olimpiad i konkursów nie zajęły mi dużo czasu. Wystarczyło tylko systematycznie rozwiązywać różnorodne zadania. Szkoła była bardzo pomocna w dobrym przygotowaniu się do tych konkursów. Nauczyciele organizowali dodatkowe zajęcia, na których mogliśmy poszerzać naszą wiedzę.

Justyna Cabaj: Nie… Wystarczy systematyczna praca, gdyż większość konkursów opiera się na wiedzy objętej programem, który realizujemy w szkole. Oczywiście niektóre olimpiady na wyższych szczeblach wymagają dodatkowych informacji, ale wtedy możemy liczyć na pomoc nauczycieli. Szkoła daje mi możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, na których  poszerzam swoją wiedzę oraz kształcę umiejętności.

Kamil Roman: Przygotowanie do konkursów z matematyki pochłania dużo czasu, ponieważ wymaga rozwiązania dużej ilości zadań, jednak udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole w dużej mierze to ułatwia .

Dlaczego warto uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach?

Joanna Ochał:  Według mnie warto uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach, ponieważ pozwala ono każdemu na rozwój zainteresowań. Co najważniejsze, pomaga dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia na renomowanych uczelniach.

Justyna Cabaj: Myślę, że najważniejsze jest to, iż nasze Liceum daje możliwość uzyskania bardzo dobrego wyniku na maturze, który jest przepustką na najlepsze uczelnie i wymarzone kierunki studiów. LO w Ropczycach pozwala również na rozwijanie zainteresowań oraz pasji. Po dwóch latach nauki mogę śmiało powiedzieć, że mój wybór tej szkoły był trafny.

Kamil Roman: Myślę, że warto uczyć się w naszej szkole, ponieważ stwarza ona dobre warunki do rozwoju talentów, a także solidnie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego, który jest bramą do ich przyszłości.

Na co przeznaczysz uzyskane ze stypendium środki finansowe?

Jadwiga Bizoń: Pieniądze planuje przeznaczyć głównie na literaturę, która przyda mi się na studiach, ale nie zapomnę też o przyjemnościach.

Joanna Ochał:  Na pewno na wszelkie pomoce naukowe, które są niezbędne do poszerzania wiedzy. Jako uczennica klasy maturalnej większość środków będę chciała przeznaczyć na repetytoria i zbiory zadań, aby jeszcze lepiej przygotować się do matury.

Justyna Cabaj: Na pewno na pomoce naukowe… Myślę, że jako tegoroczna maturzystka sporą część środków ze stypendium przeznaczę na liczne zbiory zadań maturalnych oraz repetytoria. Stypendium jest nie tylko pomocą materialną, ale głównie motywacją do dalszej nauki oraz ogromnym wyróżnieniem.

Kamil Roman: Środki ze stypendium w dużej mierze przeznaczę na różne pomoce naukowe, które mogą być przydatne w przygotowaniach do kolejnych konkursów.

M.Z.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o sobie i o szkole

 

Sabina Rakoczy- studentka sinologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czym zajmujesz się obecnie, na jakiej uczelni studiujesz, w którym roku ukończyłaś nasze Liceum?

Skończyłam LO dwa…, trzy lata temu, nie wiem sama, już mi to wszystko zaczyna się mieszać. Teraz zaczynam drugi rok sinologii w Poznaniu. 

Co skłoniło Cię to wyboru takiego kierunku i czy są to trudne studia?

Jest zdecydowanie ciężko. Trzeba włożyć dużo pracy w naukę. Nawet poza zajęciami trzeba siedzieć i powtarzać te wszystkie znaki, żeby nie wypadły z głowy. A dlaczego taki kierunek? Zawsze lubiłam anime i to w sumie tak naturalnie przyszło. Wiedziałam, że chcę studiować jakiś język ,tylko nie miałam pewności, czy będzie to rosyjski ,czy chiński. Jednak język jest tylko narzędziem wspomagającym karierę. Warto mieć przy nim także inną specjalizację.

Jak nauka w Liceum wpłynęła na wybór studiów i Twoją karierę zawodową?

Żałuję, że kiedy zaczynałam szkołę średnią, nie było takiego typowo językowego kierunku. Wszystkie języki były połączone z matematyką, a ten przedmiot jest na drugim biegunie moich zdolności, więc pisząc maturę na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, musiałam dużo czasu poświęcić na samodzielną naukę. Przychodząc do Liceum, nie wiedziałam, jak będzie dalej wyglądać moja kariera zawodowa, dopiero w trzeciej klasie zadecydowałam, że będzie to język. Teraz myślę, że w przyszłości chciałabym tłumaczyć komiksy.

Doszły nas też słuchy, że po ukończeniu Liceum pracowałaś jako wolontariuszka…

Tak, zaraz po ukończeniu szkoły byłam na 10-miesięcznym wolontariacie w Armenii. Pracowałam tam w domu kultury. Organizowaliśmy różne eventy dla młodzieży, czasami odwiedzałam też ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Mieszkałam z innymi wolontariuszami, m.in. z Dunką oraz Niemcem. Kraj jest naprawdę piękny, można powiedzieć nawet, że dziki,  przepiękne są jego stepy. Nie ma tam dużo turystów, gdyż zazwyczaj wszyscy zatrzymują się w Gruzji.

Sama wpadłaś na pomysł wyjazdu?

Zaczęło się to od tego, że do szkoły przyjechali studenci z innych krajów z programu Erasmus +, wtedy dowiedziałam się o takim dłuższym wyjeździe dla jednej osoby, a że bardzo chciałam wyjechać, więc skorzystałam z możliwości. Pamiętam, jak siedziałam przy komputerze, obok miałam notatki na maturę i wysyłałam aplikacje, żeby przyjęli mnie na jakiś wolontariat. 

Z okresu nauki w LO często wspominam…

Teraz często wspominam z uśmiechem lekcję wychowania fizycznego. Pewnego dnia podczas rozgrzewki rozmawiałyśmy z koleżanką, nauczyciel się bardzo zdenerwował i kazał nam stanąć tyłem do sali, w kącie. 

Poza tym bardzo miło wspominam też przyjemne i ciekawe lekcje języka polskiego z panią Danutą Kozak, która była moją wychowawczynią oraz zajęcia z panem Czesławem Mazurczakiem, które zawsze były bardzo interesujące.

Z kadry dydaktycznej mile wspominam… 

Oczywiście panią Danutę Kozak ,  pana  Czesława Mazurczaka, z którymi zawsze się świetnie rozmawiało. Pan Hubert Paśko miał do nas zawsze dużo cierpliwości, bo ta matma z nami to były naprawdę męki, a pan zawsze się starał. 

Gdy dziś widzę swoją Szkołę – ropczyckie Liceum -  myślę sobie… 

…że powinnam odwiedzić panią  D. Kozak.

Co poradziłabyś osobom uczącym się w LO albo wybierającym się do niego?

Najlepiej gdybyście od pierwszej klasy wiedzieli, co chcecie robić w życiu i skupili się na przedmiotach z zakresu rozszerzonego.

Dziękujemy za rozmowę.

Przygotowały: Aleksandra Góra i Dominika Drozd, klasa IIC

„Nie ma śmieci – są surowce”

 

Jak co roku uczniowie LO w Ropczycach wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Razem z całą Polską, w poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska,  „sprzątaliśmy świat”. Zaopatrzeni w worki i rękawice wyruszyliśmy na „poszukiwanie” surowców wtórnych. Młodzież uczyła się, jak segregować śmieci, pracować w zespole, szanować pracę swoją i innych.

Tegoroczna akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2017" miała na celu zmianę postrzegania odpadów jako „śmieci”, dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska. Miała także promować obowiązujący od 1 lipca 2017 roku standard selektywnej zbiórki odpadów.

Rzeczy, często uważane za niepotrzebne, w rzeczywistości mogą stać się cennymi surowcami, których po przetworzeniu używa się do produkcji różnych wartościowych przedmiotów.

J.G.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o sobie i o szkole

We wrześniu wielu absolwentów Liceum odwiedza swoją dawną szkołę. Inni, mimo licznych zawodowych obowiązków, znajdują czas na kontakt mailowy. To okazja, by opowiedzieć o życiowych sukcesach i powspominać czasy szkolne. Co na ten temat powiedzieli nam Mateusz KalitaBartłomiej Alberski?

Czym zajmujesz się obecnie, na jakiej uczelni studiowałeś, w którym roku ukończyłeś nasze Liceum?

Mateusz: Mam 27 lat, Liceum ukończyłem w 2008 roku. Mieszkam we Wrocławiu. Sporo podróżuję zawodowo i prywatnie. W wolnych chwilach chodzę na siłownię i zgłębiam tajniki "machine learning". Pracuję w firmie Google, na stanowisku inżynier informatyk. Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku elektronika i telekomunikacja na AGH, a stopień magistra zdobyłem na Politechnice Wrocławskiej na kierunku informatyka.

Bartłomiej: Studia: AGH, Katedra Informatyki, Wydział EAIiE/WIET - w trakcie studiów EAIiE podzielił się na EAIiIB oraz WIET. Praca: Allegro, starszy inżynier oprogramowania, rok ukończenia Liceum: 2009

Jak nauka w Liceum wpłynęła na wybór studiów i Twoją karierę zawodową?

Mateusz: Wiedza zdobyta w Liceum pozwoliła mi dostać się na wymarzone studia i była bardzo pomocna w opanowaniu materiału z matematyki i fizyki na pierwszym roku studiów. 

Bartłomiej: Przychodząc do Liceum, jeszcze nie byłem pewien, czym chciałbym się zająć w życiu. To tutaj odkryłem, że informatyka jest niezwykle interesującą nauką oraz „stawiałem pierwsze kroki” w tej dziedzinie.

W tej szkole rozwinąłem swoje umiejętności analityczne. Wsparcie nauczycieli w przygotowaniach do konkursów matematycznych zaprocentowało sukcesami w tej rywalizacji. Tak zdobyte doświadczenie dawało przewagę na początku studiów.

Z okresu nauki w LO często wspominam…

Mateusz: ... dyskoteki :) A wyjątkowe wspomnienie? Trzecia klasa Liceum, konkurs matematyczny im. prof. Jana Marszała, który musiałem napisać w 30 minut, aby zdążyć na egzamin z prawa jazdy w Rzeszowie. Bardzo stresujące doświadczenie, ale zakończone podwójnym sukcesem.

Bartłomiej: Zdecydowanie koleżanki i kolegów. To, jak każdy z nas się czuje, zależy w dużej mierze od otaczających go osób, z którymi spędza dużo czasu.

Z kadry dydaktycznej mile wspominam…

Mateusz: ... najlepszą wychowawczynię na świecie i wybitną, z pasją  nauczycielkę matematyki - Panią Agnieszkę Smolak oraz Panią Danutę Kozak, która z powodzeniem zainteresowała naszą klasę ścisłowców językiem polskim.

Bartłomiej: Szczególnie mile wspominam Pana Józefa Grabosia oraz Panią Agnieszkę Smolak. Pan Józef Graboś był moim wychowawcą i to głównie dzięki niemu uświadomiłem sobie, że informatyka jest czymś, czym chciałbym się zająć w przyszłości. Z kolei Pani Agnieszka Smolak jest nauczycielką, której pomoc i zaangażowanie miały wpływ na moje osiągnięcia w konkursach matematycznych.

Gdy dziś widzę swoją Szkołę – ropczyckie Liceum -  myślę sobie… 

Mateusz: ...że ciągle mam 18 lat :)
Bartłomiej: …że szkoła dobrze się rozwija, oferuje coraz więcej ciekawych programów, np.: wymiany młodzieży ze szkołami w Niemczech, które, moim zdaniem, są bardzo wartościowe.

Dziękujemy za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że jeszcze się odezwiecie.

W.K. i M.S. klasa IIC

 

W MIĘDZYSZKOLNEJ BURSIE W ROPCZYCACH TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Bursie, która jest odpowiednikiem internatu, mają możliwość składania Wniosków o przyjęcie do Międzyszkolnej Bursy do dnia 29 września 2017 roku. - dotyczy to również uczniów chcących zamieszkać w placówce jedynie w okresie zimowym.

Miesięczna opłata za zamieszkanie wynosi 70 zł., a koszty naliczane są od momentu zakwaterowania w Bursie.  Z tytułu zamieszkania dziecka w Bursie rodzicom przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego.

W miesiącach, w których uczeń nie mieszka w placówce, opłaty nie są pobierane .

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej Bursy www.mbursa.pl lub w sekretariacie placówce.

Międzyszkolna Bursa w Ropczycach jest doskonałym miejscem dla uczniów, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły, jak również uczniów, których rodzice korzystają z różnych form świadczeń socjalnych bądź borykają się z problemami wychowawczymi, lokalowymi lub innymi trudnościami życiowymi.

Pomieszczenia Bursy znajdują się na najwyższej kondygnacji budynku (na III piętrze), w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ropczycach, szybkie przemieszczanie się umożliwia winda.

Placówka zapewnia całodobową opiekę, odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne, w tym także dla osób niepełnosprawnych, sprzyjające warunki do nauki, pomoc w przygotowaniu się do zajęć - bezpłatne korepetycje z matematyki oraz bezpłatne WiFi. Ponadto, młodzież może rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności różnych grup i sekcji, korzystać z komputerów (z dostępem do Internetu) oraz uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, organizowaną przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczycach. Międzyszkolna Bursa dysponuje pokojami 1,2,3 i 4 osobowymi, świetlicą wyposażona w sprzęt audiowizualny, bezpłatną siłownią, sprzętem rekreacyjnym (piłkarzyki, ping-pong, bilard), pomieszczeniem kuchennym dla wychowanków.

Bursa uczestniczy także w organizowaniu żywienia, ponadto w czasie zamieszkania ucznia w Bursie, rodziny o niskim dochodzie mogą starać się o dofinansowanie żywienia przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

ZAPRASZAMY !!

100% Rocznik

O takim wyniku egzaminu maturalnego marzą wszystkie szkoły. Do grona tych, którym to się udało, dołączyło Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. 100% maturzystów przystępujących w tym roku do egzaminu zaliczyło tę próbę. Radość jest tym większa, że tylko nielicznym szkołom udaje się osiągnąć taki wynik. Na sukces złożyła się ciężka praca zarówno uczniów jak i nauczycieli. Wszyscy jednak mamy świadomość, że taki wynik zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o sobie i o szkole

Studia wojskowe kluczem do sukcesu? Rozmowa z Marcinem Rogiem

8 września 2017 roku naszą szkołę odwiedził absolwent Liceum, Marcin Róg. Była to świetna okazja dla tegorocznych maturzystów oraz ich młodszych kolegów  do zapoznania się z wymaganiami na studiach wojskowych, które, być może, okażą się dla niektórych dalszym etapem edukacji.

Czy jesteś zadowolony z wybranego kierunku studiów?

M: Studiuję na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na kierunku mechatroniki, po ukończeniu profilu matematyczno- chemicznego. Obecnie jestem na trzecim roku. Od zawsze wiedziałem, czego chcę i wybór studiów nie był dla mnie problemem. Wiadomo,  początki w nowym miejscu były trudne, ale teraz wiem, że nie mogłem trafić lepiej.

Co cię przekonało aby wybrać te studia?

M: Ważnym atutem dla mnie były niskie koszty utrzymania jak na tak duże miasto. Każdy, kto chce być niezależny nawet podczas studiów, powinien się zastanowić nad karierą wojskową. Również trzeba tu wspomnieć o możliwości odbywania praktyk w specjalnych obozach szkoleniowych i bazach lotniczych. Jest to szansa na dużo lepsze przygotowanie do wymarzonego zawodu.

Trudno dostać się na studia wojskowe?

M: Myślę, że nie. Wystarczy dużo dobrych chęci i zaangażowanie. Jedyną trudnością, jaką trzeba pokonać, jest, według mnie, komisja lekarska. Nawet najmniejszy uszczerbek na zdrowiu może przekreślić wszystkie nasze plany związane z wojskiem, tak, że kandydat musi być na pewno zdrów jak ryba.

Czym się interesujesz, jakie masz hobby?

M: Kocham strzelectwo i wszystko, co jest z nim związane. Sam fakt, że mogę trzymać w dłoniach broń i poczuć świeży zapach  prochu, sprawia mi wielką radość, ale i satysfakcje, że spełniam swoje marzenia. Interesuje mnie również sport, a w szczególności kalistenika czyli trening z masą własnego ciała. Ze swojego doświadczenia mogę polecić ją każdemu.

Jakie masz plany na przyszłość?

M: W przyszłości chciałbym realizować się jako zawodowy żołnierz, najchętniej w Strzelcach Podhalańskich, chociaż jednostka, do której zostanę przydzielony, będzie pewna dopiero po ukończeniu studiów.

Jak wspominasz naukę w Liceum?

M: To były piękne czasy. Człowiek czuł się wolny, miał pełną swobodę działania. Teraz wszystko trochę się zmieniło, wiadomo, dorosłe życie, trudne wybory. Jednak  Liceum zawsze będę miło wspominał i jeszcze nieraz zawitam w jego murach.

Dziękujemy za rozmowę. Chętnie Cię znów zobaczymy w szkole.

Monika Sąsiadek, Weronika Książek, Sabina Bieszcz

                                                                       Klasa IIC

... ≫Trza być w butach na „Weselu”≪

 

5 września 2017roku w ramach akcji Narodowe Czytanie uczniowie klasy IIID Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wcielili się w role bohaterów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Ze szkolnych głośników można było usłyszeć niezapomniane słowa: „Cóz tam panie w polityce”, „o wielkości próżno śnić// trzeba żyć, trzeba żyć”, „ale świętości nie szargać, bo trza, żeby święte były”, „wyście sobie a my sobie, każden sobie rzepkę skrobie”, „Polska to jest wielka rzecz” czy słynne „miałeś chamie złoty róg”. Wydawać by się mogło, że słowa „Wesela” są archaiczne, ale nagle okazało się, że Wyspiański przemówił do całej społeczności szkolnej, gdyż naprawdę wielkie dzieła pokonują próbę czasu i wcale nie muszą być nudne.

Laureaci medalu Primus Inter Pares w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

Tegoroczni absolwenci Liceum, którym przyznano medal Primus Inter Pares oraz nagrodę to: Klaudia Szewc w dziedzinie nauk humanistycznych, Marcelina Bełzo w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i Dominik Skiba w dziedzinie sportu.

Udało nam się porozmawiać z nagrodzonymi.

Czy cieszycie się, że mieliście okazję powrócić do szkoły?

Klaudia: Oczywiście, zawsze milo wrócić do wspomnień z czasów liceum. Przyjemnie znowu zobaczyć nauczycieli i kolegów, i porozmawiać z nimi. Od razu na wejściu do szkoły widać odremontowany korytarz. Szkoda, że już nie mogę spędzać w nim przerw.

Marcelina: Oczywiście, że się cieszę, ale nie ukrywam, iż zaskoczył mnie widok odnowionych korytarzy, klatek schodowych. Kiedy to wszystko zobaczyłam, uświadomiłam sobie, że z wielką chęcią bym tu wróciła.

Dominik:  Tak, cieszę się. Szkoła  się zmieniła zewnętrznie, korytarz cieszy oko jasnym kolorem, lecz bardziej niż z remontu cieszę się, że mogłem znów zobaczyć nauczycieli i znajomych.

Jak wspominacie czas spędzony w Liceum?

Klaudia: Lata tu spędzone wspominam bardzo dobrze. Nowe przyjaźnie, które, mam nadzieję, przetrwają wiele lat, dużo ciepłych wspomnień, to był naprawdę wspaniały czas. Właśnie tu zdobyłam wiedzę potrzebną mi w dalszej edukacji i w życiu.

Marcelina: Trzy lata szkoły minęły bardzo szybko, ale nie ukrywam,  że był to czas niezwykle intensywny, było mnóstwo nauki i obowiązków. To wszystko przyczyniło się jednak do poznania wielu wspaniałych ludzi, z którymi mam nadzieję utrzymywać nadal kontakt.

Dominik: Ten czas wspominam bardzo dobrze. Miałem szczęście trafić do zgranej klasy ze wspaniałymi kolegami, więc te trzy lata dzięki nim będę wspominał bardzo miło Równie mile będę wspominał nauczycieli, którzy zawsze nam pomagali, wspierali nas i przekazywali nam ogrom wiedzy.

Co uważacie za swój największy sukces w Liceum?

Klaudia: Uważam, że moim szczególnym osiągnięciem była dobrze zdana matura, dzięki której dostałam się wybrany kierunek studiów.

Marcelina: Do moich największych sukcesów zaliczam wiedzę, jaką zdobyłam podczas edukacji oraz uzyskanie wysokich wyników na maturze, które mnie w 100% satysfakcjonują.

Dominik: Wygrałem trzy razy wojewódzkie zawody w pływaniu.

Co teraz? Jakie studia wybraliście?

Klaudia: Wybrałam lingwistykę na Uniwersytecie Rzeszowskim

Marcelina: Budownictwo na Politechnice Rzeszowskiej

Dominik: Wybrałem ekonomię we Wrocławiu.

Jakie to uczucie zostać laureatem tak zaszczytnej nagrody?

Klaudia: Nagroda jest uwieńczeniem czasu poświęconego nauce i wysiłku włożonego w samokształcenie. Z drugiej strony była to przyjemność, dzięki nauczycielom, którzy potrafili przekazać mi wiedzę i mobilizować do pracy. 

Marcelina: Nagroda była wyróżnieniem za sumienną, trzyletnią naukę. To odznaczenie odzwierciedliło ciężką i długą pracę, jaką podjęłam w Liceum.

Dominik: To wielkie osiągnięcie, ponieważ miałem godnych rywali w zawodach pływackich. Moje sukcesy wymagały wielu treningów, dyscypliny, mobilizacji i dużo czasu spędzonego na basenach.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy spełnienia życiowych planów.

Przygotowały: Dominika Drozd i Weronika Książek z  klasy IIC

Witamy nowy rok szkolny

W poniedziałkowy pochmurny poranek, 4 września 2017 roku, zaproszeni goście, grono pedagogiczne oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, po mszy świętej sprawowanej w kościele farnym, zebrali się w sali gimnastycznej, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2017/18. Wśród zaproszonych gości byli: pan Witold Darłak- Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, pan Bolesław Bujak- Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, pan profesor Władysław Tabasz- wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego, pan Marian Darłak- wiceprezes Zakładów Magnezytowych S.A. oraz pan Roman Krzystyniak- dyrektor Banku Pekao S.A. w Rzeszowie.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły, głos zabrała pani dyrektor Grażyna Baran. Przypomniała o sukcesach maturzystów, powitała serdecznie uczniów klas pierwszych i życzyła wszystkim owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

Nie zapomniano o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 1.09.1939 r. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ofiar wojny, zaś delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie najlepszym absolwentom medali Primus Inter Pares i nagród. W dziedzinie nauk humanistycznych medal otrzymała Klaudia Szewc, w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych została nagrodzona Marcelina Bełzo,  natomiast za wybitne osiągnięcia sportowe nagrodę otrzymał Dominik Skiba. Nagrody ufundowali: pan Roman Krzystyniak, pan Marian Darłak, pan Stanisław Czaja, pan Antoni Magdoń.

Zaproszeni goście wręczyli uczniom medale. Pan prof. Władysław Tabasz pogratulował nagrodzonym, a Klaudia Szewc, dziękując za wyróżnienia, podkreśliła istotną rolę szkoły w sukcesach osiąganych przez uczniów. Oprócz medalu Primus Inter Pares wręczona została nagroda za działalność kulturalną. Nagrodę, którą otrzymała Julia Niewiarowska, ufundował pan Bolesław Bujak.

W imieniu uczniów przemawiała przewodnicząca samorządu uczniowskiego. Następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Po ślubowaniu głos zabrał  przedstawiciel pierwszoklasistów Patryk Bokota.

Pani wicedyrektor Teresa Olszewska przedstawiła uczniom wychowawców, a następnie wszyscy udali się do sal lekcyjnych, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Anna Ostrowska klasa IIE

Zobacz Galerie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Gościmy

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami