fotomat
foto1
foto1
fotomat
foto1
foto1
fotomat
foto1

Talk to me!

Projekt z języka angielskiego „Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”

W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła zgłosiła się do udziału w projekcie „Talk to me! organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży” organizowanym przez Małopolskie Centrum Edukacji w  Rabce Zdroju. Projekt ten realizowany był przez 3 kolejne lata pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Do najważniejszych celów projektu należało:

$1·    Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego

$1·    Popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród młodzieży

$1·    Doskonalenie sprawności językowych

$1·    Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów

$1·    Przygotowanie do matury i egzaminu certyfikującego FCE

$1·    Zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu języków obcych pomiędzy miastem a wsią

$1·    Wyrównanie szans edukacyjnych

Projekt zakładał realizację wymienionych celów poprzez organizację trzyletniego programu nauczania języka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatów językowych, powiązanych z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim.

Ścieżka edukacyjna składała się z 4 bloków tematycznych:

$11.       blok podstawowy – zaplanowany w formie warsztatów z języka angielskiego

$12.       blok warsztatowy - zaplanowany w formie zajęć hobbystycznych w postaci tańca, fotografii, bądź walk wschodnich kończących się obowiązkiem napisania eseju w języku angielskim.

$13.       blok turystyczny - zaplanowany w formie wycieczek szkolnych o charakterze historyczno – rekreacyjnym powiązanych z nauka języka angielskiego.

$14.       blok wakacyjny - zaplanowany w formie letnich obozów językowych na terenie Polski dla uczniów z  najlepszymi wynikami w nauce. W ramach obozów zorganizowane zostały intensywne zajęcia językowe powiązane z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi.

Głównym celem projektu było praktyczne opanowanie „żywego” języka oraz swoboda wypowiedzi w codziennych sytuacjach, toteż nauczanie oparte zostało o model komunikatywny. Preferowaną formą pracy była praca w  grupach w formie konwersacji, oparta na współpracy z uczniami, braku kar jak również wzajemnym porozumiewaniu i motywowaniu do nauki.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Data : 1 lipiec 2017
2
Data : 2 lipiec 2017
3
Data : 3 lipiec 2017
4
Data : 4 lipiec 2017
5
Data : 5 lipiec 2017
6
Data : 6 lipiec 2017
7
Data : 7 lipiec 2017
8
Data : 8 lipiec 2017
9
Data : 9 lipiec 2017
10
Data : 10 lipiec 2017
11
Data : 11 lipiec 2017
12
Data : 12 lipiec 2017
13
Data : 13 lipiec 2017
14
Data : 14 lipiec 2017
15
Data : 15 lipiec 2017
16
Data : 16 lipiec 2017
17
Data : 17 lipiec 2017
18
Data : 18 lipiec 2017
19
Data : 19 lipiec 2017
20
Data : 20 lipiec 2017
21
Data : 21 lipiec 2017
22
Data : 22 lipiec 2017
23
Data : 23 lipiec 2017
24
Data : 24 lipiec 2017
25
Data : 25 lipiec 2017
26
Data : 26 lipiec 2017
27
Data : 27 lipiec 2017
28
Data : 28 lipiec 2017
29
Data : 29 lipiec 2017
30
Data : 30 lipiec 2017
31
Data : 31 lipiec 2017

Bezpieczne wakacje

Gościmy

Odwiedza nas 119 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami